MENU...
Facebook

Dyrekcja

Marcin Jaroszek

dyrekcja@NaszeMontessori.pl

 
W Naszym Montessori pełnię obowiązki dyrektora obu placówek.  Z zawodu jestem językoznawcą stosowanym, z natury zadeklarowanym antysystemowcą. Od lat zafascynowany jestem teoriami edukacyjnymi wyśmiewanego w niektórych środowiskach amerykańskiego językoznawcy, Stephena Krashena. Być może stąd tak bliska jest mi pedagogika Montessori.

Od 20 lat zajmuję się kształceniem nauczycieli języków obcych, głównie przedszkoli i szkół podstawowych. W swoim dorobku naukowym mam kilkanaście artykułów z zakresu dydaktyki języka angielskiego. W maju 2009 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa broniąc rozprawę doktorską na temat rozwoju kompetencji dyskursu w nauczaniu języka angielskiego.

W przeszłości byłem między innymi z-cą Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koordynatorem ds. kształcenia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim oraz kierownikiem studiów zaocznych pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Angielskiej UJ oraz dyrektorem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego UJ ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. Byłem również dyrektorem Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. 

Prywatnie jestem ojcem Dominiki i Michała, którzy są wychowankami naszych placówek. Po godzinach zwiedzam Szkocję,  zajmuję się nagraniami lektorskimi i amatorsko-muzycznymi oraz słucham progresywnego rocka i nokturnalnego Chopina, tego ostatniego najchętniej w wykonaniu mojej małżonki.

 


KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...