MENU...
Facebook

Grupa Dębów (4-6)

Wychowawca, plastyka, technika

Agnieszka Sarota-Wierzba

agnieszka.sarota-wierzba@NaszeMontessori.pl

  

Jestem pedagogiem, absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacja jak i również studiów podyplomowych z nauczania plastyki i techniki. Ukończyłam również szereg szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, w tym Moduł 1A z zakresu Pedagogiki Marii Montessorii, Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę; Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga oraz pracy  z rodzicami - Rodzina dysfunkcyjna - interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu psychoedukacji, zajęć psychoruchowych, specjalistycznych, socjoterapeutycznych, arteterapeutycznych, edukacyjnych, plastycznych oraz poradnictwa pedagogicznego.

 

Przyroda, biologia

Danuta Jyż-Kuroś

danuta.jyz-kuros@NaszeMontessori.pl

  

Jestem nauczycielem z jedenastoletnim stażem pracy. Miałam i mam przyjemność pracować zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą. Towarzyszę im w zdobywaniu wiadomości i umiejętności z szerokiego zakresu wiedzy: od budowy atomu po relacje panujące w społeczeństwie. Takie możliwości dały mi studia na Akademii Pedagogicznej na kierunku: Biologia. Specjalizacja: Biologia z nauczaniem przyrody i chemii oraz studia podyplomowe na kierunku: Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie. 

Moim celem jest towarzyszenie uczniom w osiągnięciu przez nich sukcesu, jakim jest samodzielne kierowanie własnym procesem kształcenia. Właśnie pedagogika Montessori pozwala mi realizować to zadanie. Pozwala rozwijać u uczniów: ciekawość świata, zainteresowanie wiedzą i uczy szacunku zarówno dla ludzi jak i przyrody. Uważam, że wyjątkowość pracy nauczyciela polega na wychowaniu świadomych i dojrzałych ludzi, którzy będą potrafili zmieniać otaczającą rzeczywistość, tak aby stawała się coraz piękniejsza.

W mojej pracy nieocenioną pomocą jest wsparcie rodziny - męża i dwóch córek: Zofii i Heleny.  Naszymi rodzinnymi pasjami są: turystyka, tworzenie prac plastycznych, z wykorzystaniem rożnych technik i materiałów oraz gry planszowe.

 

Matematyka

Dominika Gondek

dominika.gondek@NaszeMontessori.pl

  

Jestem absolwentką studiów o kierunku matematyka nauczycielska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pierwszą praktykę z dzieci rozpoczęłam jeszcze jako studentka w 2015 roku. Pragnąc rozwijać się zawodowo oraz poszerzać swoje umiejętności współpracy z dziećmi dołączyłam do Fundacji Mam Marzenie. Jako wolontariuszka pomagałam spełniać marzenia dzieci, których dotknęła choroba zagrażająca życiu. Spotkania z dziećmi oraz ich rodzicami w trudnej sytuacji były niezapomnianą lekcją życia oraz kontaktów międzyludzkich.

W 2018 roku podjęłam pracę w szkole Montessori jako nauczycielka matematyki, gdzie aktywnie wspieram podopiecznych. Poza nauczaniem biorę udział w wolontariacie misyjnym, który pomaga Polakom mieszkającym na Litwie, w Rumuni oraz Kazachstanie. Wolny czas chętnie spędzam na łonie natury z dobrą literaturą lub w gronie najbliższych.

 

Edukacja polonistyczna

Monika Miśtak

monika.mistak@NaszeMontessori.pl

  
Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie na kierunku filologia polska (specjalność nauczycielska oraz edukacja medialna i dziennikarska). Stopień magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim (ten sam kierunek, specjalność stricte nauczycielska).  Starałam się w pełni wykorzystać studenckie lata, biorąc czynny udział w konferencjach, a także angażując się w szereg kół zainteresowań oraz organizacji. Najmilej wspominam koło teatralne, dzięki któremu miałam okazję organizować warsztaty teatralne dla dzieci. Dziś wykorzystuję zdobytą tam wiedzę, wplatając ją w tok swoich lekcji. Robię to szczególnie chętnie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dykcyjne, wizyty w teatrze oraz rozmowy o wrażeniach ze spektaklów, czemu towarzyszą pierwsze uczniowskie próby interpretacji.
Podczas studiów pracowałam z dziećmi jako wolontariuszka w świetlicy imieniem Jana Pawła II prowadzonej przez Bazylikę katedralną Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tarnowie. Działałam w roli tutora w Akademii Przyszłości w Krakowie. Ponadto miałam przyjemność pracy w przedszkolu Montessori w Centrum Zdrowego Rozwoju ?Czyżyk?.
W 2018 roku podjęłam pracę jako jako nauczyciel języka polskiego w Naszym Montessori, w którym z zaangażowaniem i pasją uczę do dziś. Coraz silniej fascynuje mnie pedagogika według Marii Montessori i z ciekawością obserwuję efekty mojej pracyz uczniami. W pracy nauczyciela języka polskiego najbardziej fascynuje mnie sposób, w który młody człowiek wyraża swój wewnętrzny świat. Każde dziecko to unikalna, niepowtarzalna kombinacja zdolności, cech charakteru i pasji. Na zajęciach z edukacji polonistycznej stwarzam uczniom przestrzeń na to, by ich światy mogły się ze sobą zderzyć i sobą przesiąknąć. Łagodnie prowadzę przy tym każdego podopiecznego w kierunku indywidualnego rozwoju.

Prywatnie fascynuje mnie literatura współczesna, teatr, kino i retoryka. Wolny czas najchętniej spędzam z gronie dobrych przyjaciół.

 

Historia

Remigiusz Gogosz

remigiusz.gogosz@NaszeMontessori.pl

  

Jestem nauczycielem historii w Naszym Montessori, a w przeszłości uczyłem historii w klasach 4-6 w innej podkrakowskiej szkole Montessori. Skończyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz byłem również uczestnik programu "ERASMUS", w trakcie którego uczestniczyłem w zajęciach z zakresu historii i skandynawistyki na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, prowadzonych m.in. przez profesorów Mattiasa Bechera i Rudolfa Simka (opiekun). Byłem stypendysta Ministerstwa Edukacji Islandii w programie "Icelandic as a Second Language", który zakłada naukę języka islandzkiego na Háskóli Íslands w Reykjawiku.(2011-12) na którym uczęszczałem także na zajęcia prowadzone przez wielu wybitnych islandzkich badaczy historii i literatury średniowiecznej Skandynawii. Uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie badaczym "Jomsvikingasaga - tradition and history". Zainteresowania historyczne: historia, literatura i kultura średniowiecznej Skandynawii, gry i sport w sagach, saga o Jomswikingach, wyprawy krzyżowe. Pozabadawczo moje zainteresowania kierują się ku nowożytnej Japonii (XVI-XIXw.) oraz religioznawstwu.


Język angielski

Kamil Zakrzewski

kamil.zakrzewski@NaszeMontessori.pl

  

Jestem absolwentem Foreman High School, Chicago, USA, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ oraz magistrem zarządzania. W przeszłości byłem nauczycielem języka angielskiego między innymi w Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie. Obecnie wykładam również dydaktykę nauczania języka angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pasjonuje mnie proces przyswajania języka w naturalny sposób. Dlatego też, jako osoba wychowana w USA, stanowić będę wzorzec językowy dla naszych dzieci wprowadzając w naszych placówkach program imersyjny w języku angielskim.

Prywatnie jestem ojcem ośmioletniej Amelii i dwuletniego Leona, z którym od urodzenia rozmawiam wyłącznie w języku angielskim i z ciekawością obserwuję jego postępy. 

 

Muzyka

Brygida Klimas

brygida.klimas@NaszeMontessori.pl

 

Ukończyłam Wydział Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki w Akademii Muzycznej w Łodzi, w specjalności Rytmika. Pracuję w krakowskich szkołach muzycznych ucząc rytmiki, kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Opracowałam i wydałam zbiór bajek dla dzieci pisanych przez moich uczniów Za siedmioma gamami, za siedmioma nutami (2003 r.). W 2012 roku uzyskałam stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Dotychczas moi uczniowie zdobyli 28 nagród i wyróżnień w konkursach regionalnych z zakresu literatury muzycznej, kształcenia słuchu i czytania nut głosem oraz 29 nagród i wyróżnień w konkursach szkolnych. Regularnie uczestniczę w kursach metodyczno-dydaktycznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski i Europy.

W 2013 roku otrzymałam honorową odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej a w 2015 roku Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2011 roku jestem fundatorem i prezesem Fundacji Sonoramente w Krakowie.

 

Przyroda, geografia

Katarzyna Płonka

katarzyna.plonka@NaszeMontessori.pl

  

Stopień magistra, jak i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela,uzyskałam na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem przyrodnikiem z wykształcenia i zamiłowania.Swoją edukację kontynuuję na studiach doktoranckich w Instytucie Nauk Geologicznych UJ. Praca dydaktyczna daje mi poczucie satysfakcji i dużo radości. Czas wolny lubię spędzać aktywnie z moimi bliskimi lub czytając książki. Moim hobby jest szydełkowanie.

 

 

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...