MENU...
Facebook

Katecheza Dobrego Pasterza

W naszym przedszkolu lekcje religii prowadzone są w formie Katechezy Dobrego Pasterza. Katecheza Dobrego Pasterza jest sposobem formacji wiary u dzieci w wieku 3-12 lat. Została opracowana ponad 50 lat temu przez uczennice Marii Montessori - biblistkę Sofię Cavalletti i uczennicę Montessori - Giannę Gobbi. Oparta jest na filozofii edukacyjnej Montessori. Na podstawie doświadczeń w pracy z dziećmi zostało utworzone święte, empiryczne środowisko edukacyjne, zwane Atrium. W Atrium dzieci razem z ich katechetami słuchają, rozważają i świętują najważniejsze tajemnice wiary chrześcijańskiej objawione w Piśmie Świętym i Liturgii. Ponad 50 lat temu w Rzymie Sofia Cavalletti i Ginna Gobbi rozwinęły Katechezę Dobrego Pasterza. Od tego czasu Katecheza rozprzestrzeniła się, stając się światowym ruchem. Została stworzona do wiary katolickiej, ale jest również adaptowana w innych tradycjach chrześcijańskich.

Katecheza Dobrego Pasterza jest systemem katechez, których pierwszorzędnym celem jest prowadzenie do relacji z Bogiem,  a nie jedynie przekazywanie wiedzy o Nim. Dziecko jest "istotą duchową" otwartą na Boga. Poprzez  obrazowe przedstawienie Słowa Bożego i znaków liturgicznych samo odkrywa nadprzyrodzoną rzeczywistość Boga i szuka z Nim kontaktu.
Dzieci rozważają Słowo Boże i pracują ze specjalnie przygotowanymi, oddziałującymi na zmysły materiałami. Bardzo ważny jest element ciszy. W każdej sali naszej szkoły znajduje się "kącik modlitewny". Jest to stolik, przykryty obrusem w kolorze okresu liturgicznego jaki w danym momencie przeżywamy. Znajduje się na nim figurka Jezusa lub Krzyż, cytat z Pisma Świętego, świeże kwiaty, różaniec.  Dzieci mogą modlić się przy nim nie tylko na katechezie, ale również indywidualnie w ciągu całego dnia. Na katechezie w naszej szkole staramy się pamiętać o najważniejszej zasadzie Katechezy Dobrego Pasterza, która mówi że jedynym nauczycielem jest Jezus. Katecheta wraz z dziećmi słucha Jego głosu i stara się być Jego uczniem.

 

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...