MENU...
Facebook

Nauczyciele przedszkola

Katarzyna Jopa

katarzyna.jopa@NaszeMontessori.pl

 

Jestem nauczycielem i psychologiem. Od ponad dziesięciu lat zdobywam i nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi oraz ich rodzicami. Odbyłam szkolenia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, coachingu rodzicielskiego, terapii dzieci i młodzieży oraz studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z pedagogiką Marii Montessori. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam jako wychowawca w przedszkolach, psycholog przedszkolny oraz psycholog w poradni. Miałam także okazję pracować z trudną młodzieżą. Współpracowałam również z portalem adresowanym do rodziców, gdzie publikowałam artykuły oraz byłam współautorką e-booków dotyczących zastosowania metody Montessori w domu. Moje wykształcenie i doświadczenie pozwoliło mi poznać specyfikę pracy z dziećmi w różnym wieku.

W swojej pracy przede wszystkim kieruję się podmiotowym podejściem do każdego dziecka. Zawsze staram się zrozumieć punkt widzenia małego człowieka, inspirować jednocześnie zostawiając miejsce do działania i aktywności, wspierać samodzielność i wspólnie poszukiwać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Bardzo bliska jest mi idea Porozumienia Bez Przemocy. Uważam, że dzieci powinny spędzać czas w przyjaznym, pełnym szacunku i zrozumienia dla potrzeb i granic miejscu. Każdy dzień spędzony w gronie dzieci to uczenie się od nich, jak cieszyć się z pozornie małych rzeczy.

Prywatnie jestem mamą 8-letniej Gabrysi, amatorką zdrowej kuchni i fanką Gwiezdnych Wojen.

 

Joanna Kiszka

joanna.kiszka@NaszeMontessori.pl

  
Ukończyłam Państwowe Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Krakowie na wydziale rytmicznym oraz Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zgłębiałam rownież wiedzę o materiałach amorficznych, sposobach hartowania stali oraz innych techniczno-praktycznych zagadnieniach w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyłam równeż moduł 1A z zakresu Peagogiki Marii Montessori. 


W poprzednich latach prowadziłam zajęcia o profilu artystyczno-technicznym w przedszkolach Montessori i szkołach, w tym również opartych na metodzie Marii Montessori, w klasach 1-3, 4-6 oraz gimnazjalnych.  W trakcie pracy z dziećmi dążę do pobudzenia wyobraźni uczniów, starając się, by ich pomysły nabierały w trakcie zajęć realnych kształtów. Uczeń na moich zajęciach staje się twórcą, a elementy odtwórcze bywają bazą lub inspiracją działania, każdy w swoim tempie i na miarę swoich możliwości.  Staram się, aby uczestnicy zajęć poznali warsztat i jego możliwości, aby po skończonym cyklu spotkań z danym zagadnieniem mieli satysfakcję ze swojej pracy i rozbudzoną ochotę do dalszego działania i tworzenia.
Wierzę, że praca z dziećmi to ciągłe odpowiadanie na pytania i baczna obserwacja odbiorcy, to praca niesłychanie twórcza, wymagająca, ale i dająca ogrom satysfakcji. Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców, będącymi inspiracją do wielu  :)  lub nawet większości działań.

 

Agnieszka Pająk

agnieszka.pajak@NaszeMontessori.pl

  
Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki socjalno-opiekuńczej, a także wokalistyki w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ukończyłam równeż moduł 1A z zakresu Peagogiki Marii Montessori. Przez blisko 10 lat pracowałam w jednym z niepublicznych przedszkoli w Krakowie. Moją wielką pasją jest muzyka i sztuka jako taka, cała natura, włączając w nią góry, w szczególności Tatry, oraz dziennikarstwo i aktywny wypoczynek. Edukację i wychowanie dzieci, poza przygotowaniem i poprowadzeniem ich do zdobycia ważnych umiejętności i wiedzy, postrzegam przede wszystkim jako okazywanie im serca i zainspirowanie ich do odkrycia w sobie wrażliwości na innych, na piękno sztuki i otaczającego świata, poczucia bycia niezastąpioną częścią danej społeczności i traktowanie innych w ten sam sposób, a także zachęcanie ich do życia w duchu wartości chrześcijańskich, takich jak miłość bliźniego, szczerość, prawda, dobro i piękno.

 

 

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...