MENU...
Facebook

Pedagog

Izabela Adamczyk-Pagano

izabela.adamczyk-pagano@NaszeMontessori.pl

 

Stopień magistra uzyskałam na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na kierunku Pedagogika Szkolna i Korekcyjna, studiowałam także na  Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Jestem specjalistką w dziedzinie specyficznych problemów w uczeniu się, w tym matematyki oraz terapii uczniów ze spektrum autyzmu. 

W naszej szkole pracuję  głownie z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, uczniami z niepowodzeniami szkolnymi oraz uczniami z niepełnosprawnością. Zajmuję się na co dzień terapią pedagogiczną, diagnozą dojrzałości szkolnej, prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne dla uczniów z ASD.  

Wspieram rodziców i nauczycieli w ich pracy wychowawczej, pomagam rozwiązywać uczniom ich codzienne problemy, a czasami konflikty. Prowadzę działania profilaktyczne, naprawcze i mediacyjne. Koordynuję prace zespołu opracowującego IPETy oraz uczestniczę w pracach zespołu przeprowadzającego rekrutację do szkoły. Prowadzę warsztaty, porady i konsultacje. Dwa razy w tygodniu przyjmuję rodziców na spotkaniach indywidualnych. 

Prywatnie jestem mamą 16-letniej Ani i 12-letniego Filipa. (oraz właścicielką uroczego Yorka). Z zamiłowania jestem wielbicielką Włoch i dobrej literatury.

 

 

 

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...