MENU...
Facebook

Praca własna

Praca własna to czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka. Odbywa się w przygotowanym otoczeniu. W jej ramach dziecko ma wolność wyboru czasu, miejsca i formy pracy. Spośród wielu pomocy może wyłonić tę, która jest mu najbardziej potrzebna i odpowiada jego aktualnym zainteresowaniom. 

Dziecko decyduje o miejscu, w którym będzie pracowało, z kim (jeśli istnieje możliwość pracy w grupie z wybraną pomocą oraz jeśli osoba zaproszona do wspólnej pracy wyrazi na to zgodę), a także jak długo będzie korzystało z wybranego materiału. Jednak wolność dziecka nie jest bez granic - jest wytyczona wolnością drugiego człowieka oraz zasadami obowiązującymi w danej grupie, a także samym materiałem, który w przygotowanym otoczeniu występuje w jednym egzemplarzu. Jeśli dziecko chce korzystać z konkretnej pomocy dydaktycznej, ale pracuje z nią ktoś inny, wówczas musi poczekać. Takie sytuacje uczą cierpliwości, szacunku do pracy innych, współdziałania i podejmowania działań partnerskich.

 

Szczebel po szczeblu dziecko w swym rozwoju kroczy własną drogą. Swoje kroki wyznacza samo. Usuwamy kamienie spod jego nóg tylko wtedy, gdy jest to konieczne. (Hans Elsner)   

 

Pozostałe zasady obowiązujące w czasie pracy własnej to: doprowadzanie pracy do końca, rzetelność samokontroli, delikatne obchodzenie się z materiałami oraz utrzymywanie ich w porządku.


Reguły pracy własnej:

  • Nie przeszkadzaj innym w pracy.
  • Mów szeptem.
  • Doprowadź każdą pracę do końca.
  • Bądź rzetelny w samokontroli.
  • Nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku.
  • Chętnie pomagaj innym w pracy.
  • Każdą pomoc odstawiaj na stałe miejsce.

Geneza wolnego wyboru w pedagogice Marii Montessori. Pewnego dnia nauczycielka spóźniła się do szkoły. Ponieważ dzień wcześniej zapomniała zamknąć szafę, dzieci zaczęły wyjmować umieszczone w niej materiały. Montessori zinterpretowała to zdarzenie jako przejaw zainteresowania rzeczami znajdującymi się w szafie i pragnienia zajęcia się nimi. Od tej pory dzieci mogły samodzielnie wybierać materiały do pracy, zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi oraz zainteresowaniami.

 

 

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...