MENU...
Facebook

"Jeżeli dzieci nie uczą się
w sposób, w jaki my nauczamy, to może powinniśmy nauczać w sposób, w jaki one się uczą."

W naszych placówkach dzieci uczą się poprzez aktywne działanie. Praca w systemie Montessori pomaga rozwijać ciekawość świata, zainteresowanie wiedzą i potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Staramy się wzbudzać entuzjazm dzieci do nauki, równocześnie szanując ich indywidualną wrażliwość i godność. Dzieci uczą się komunikacji i działania bez przemocy i rywalizacji, a także pokojowego rozwiązywania konfliktów. Nie są one porównywane i nagradzane zewnętrznie. Podejmują wyzwania dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, nie z potknięć i słabości innych. Nasze dzieci potrafią dobrze organizować swoją pracę, znają swoje możliwości oraz wiedzą jak planować oraz skutecznie realizować swoje zadania.

Prawa Dziecka

20 listopada społeczność naszej szkoły wspólnie świętowała Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji pedagog szkolna, pani Izabela Adamczyk-Pagano przygotowała dla uczniów prezentację na ten temat.

Dzieci mogły zapoznać się ze swoimi prawami oraz przekonały się o ich doniosłym znaczeniu w życiu codziennym. Pani pedagog przedstawiła uczniom postać wybitnego wychowawcy Janusza Korczaka, którego zasługi w dziedzinie rozwoju praw dziecka są nie do przecenienia.

W bogatej prezentacji pani pedagog nie zabrakło wielu ciekawych informacji, choćby wyjaśnienia,  z jakiego powodu USA nie zdecydowało się ratyfikować Konwencji Praw Dziecka.

Uczniowie dowiedzieli się o bardzo ważnym dla młodych ludzi telefonie zaufania, działalności rzecznika praw dziecka oraz Kapitule Orderu Uśmiechu.   

Szkoła zakupiła dla uczniów książki, dzięki którym zainteresowani będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat praw dziecka. Książki będą dostępne w szkolnej bibliotece. Serdecznie zapraszamy do lektury.

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...