MENU...
Facebook

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Montessori 2018 

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity w Krakowie (Szkoła Montessori) prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §148, §149 i §150 Statutu Szkoły.

1. Sekretariat Szkoły przyjmuje zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej do 9 lutego 2018 r.

2. Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

Wymagane na tym etapie dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej),
  • opinia wychowawcy przedszkola określająca stopień dojrzałości szkolnej kandydata,
  • opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.

3. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych. Zajęcia te odbywać się będą 1 marca 2018 r. w godzinach popołudniowych w grupach 5-6 osobowych.

4. Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są 3 marca.

5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną ustalone dodatkowe terminy rozmów z rodzicami i zajęć z dziećmi.

6. Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 7 marca 2018 r.

7. Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 14 marca 2018 r. W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.

8. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 30 marca 2018 r.

 

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola odbywa się według zasad i w terminach określonym dla publicznych przedszkoli w odrębnych przepisach.

Podstawowym kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola jest zachowanie odpowiednich proporcji wiekowych w oddziale ze względu na jego montessoriański charakter kształcenia.

Pliki do pobrania:

ankietaSP.pdf (Rozmiar: 295755 bajt�w)
Ankieta dla kandydata do Szkoły

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...