MENU...
Facebook

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola Montessori 2018

Przedszkole Montessori prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §17 i §29 Statutu Przedszkola.

1. Sekretariat Przedszkola przyjmuje zgłoszenia dzieci do poszczególnych roczników do 28 marca 2018 r.

2. Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

Wymagane na tym etapie dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej)
  • opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.

3. Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są na początek kwietnia 2018.

4. Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona do 16 kwietnia 2018 r.

Podstawowym kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola jest zachowanie odpowiednich proporcji wiekowych w oddziale ze względu na jego montessoriański charakter kształcenia.

 

Rekrutacja do Szkoły Montessori 2018 

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity w Krakowie (Szkoła Montessori) prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §148, §149 i §150 Statutu Szkoły.

1. Sekretariat Szkoły przyjmuje zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej do 9 lutego 2018 r.

2. Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

Wymagane na tym etapie dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej),
  • opinia wychowawcy przedszkola określająca stopień dojrzałości szkolnej kandydata,
  • opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.

3. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych. Zajęcia te odbywać się będą 1 marca 2018 r. w godzinach popołudniowych w grupach 5-6 osobowych.

4. Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są 3 marca.

5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną ustalone dodatkowe terminy rozmów z rodzicami i zajęć z dziećmi.

6. Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 7 marca 2018 r.

7. Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 14 marca 2018 r. W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.

8. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 30 marca 2018 r.

 

 

Pliki do pobrania:

ankietaSP.pdf (Rozmiar: 295755 bajt�w)
Ankieta dla kandydata do Szkoły
AnkietaPrzedszkole.pdf (Rozmiar: 509453 bajt�w)
Ankieta kandydata do przedszkola

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...