MENU...
Facebook

Rekrutacja

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Montessori w Krakowie

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity w Krakowie (Szkoła Montessori) prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §148, §149 i §150 Statutu Szkoły.

1. Sekretariat Szkoły przyjmuje zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej do 8 lutego 2019 r.. Wymagane na tym etapie dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej),
  • opinia wychowawcy przedszkola określająca stopień dojrzałości szkolnej kandydata,
  • opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.

2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych . Zajęcia te odbywać się będą 14 lutego 2019 r. w godzinach popołudniowych.

3. Rozmowy wstępne z rodzicami ustalane są indywidualnie.

4. Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona do 28 lutego 2019 r.

 

Rekrutacja do Przedszkola Montessori

Przedszkole Montessori prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §17 i §29 Statutu Przedszkola.

1. Sekretariat Przedszkola przyjmuje zgłoszenia dzieci do poszczególnych roczników do 28 lutego 2019 r.

2. Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

Wymagane na tym etapie dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej)
  • opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.

3. Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są na początek marca 2019 r.

4. Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona do 30 marca 2019 r.

Podstawowym kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola jest zachowanie odpowiednich proporcji wiekowych w oddziale ze względu na jego montessoriański charakter kształcenia.

 


 

Pliki do pobrania:

ankietaSP.pdf (Rozmiar: 295755 bajt�w)
Ankieta dla kandydata do Szkoły
AnkietaPrzedszkole.pdf (Rozmiar: 509453 bajt�w)
Ankieta kandydata do przedszkola

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...