MENU...
Facebook

Szkoła podstawowa

W naszej szkole dzieci uczą się poprzez aktywne działanie. Praca zgodnie z koncepcją pedagogiczną Montessori pomaga rozwijać dziecięcą ciekawość świata, zainteresowanie wiedzą i potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Staramy się wzbudzać entuzjazm dzieci do nauki, równocześnie szanując ich indywidualną wrażliwość i godność. W szkole dzieci uczą się komunikacji i działania bez przemocy i rywalizacji, a także pokojowego rozwiązywania konfliktów. Dzieci nie są porównywane i nagradzane zewnętrznie. Podejmują wyzwania dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z potknięć i słabości innych. Dzieci edukowane w systemie Montessori umieją dobrze organizować swoją pracę, znają swoje możliwości i potrafią planować i skutecznie realizować swoje zadania.

Jesteśmy kameralną szkołą, w której panuje rodzinna i przyjazna atmosfera. Dokładamy wiele starań aby każde dziecko czuło się z nami dobrze i bezpiecznie. Zadania systemu oświaty szkoła realizuje zgodnie ze swoją misją zawartą w słowach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA I CNOTAW realizacji tych zadań kieruje się słowami Karola Wojtyły: "Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach". Szkoła pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Wspieramy dziecko w rozwijaniu poczucia obowiązku i samodyscypliny opartej na wewnętrznym pragnieniu bycia samodzielnym i odpowiedzialnym. Pomagamy budować pozytywne podejście do nauki, poczucie porządku oraz wzmacniać koncentrację. Celem szkoły jest wspieranie dziecka w harmonijnym i integralnym rozwoju duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i fizycznym.


KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...