MENU...
Facebook

Wychowawca świetlicy

Agnieszka Sarota-Wierzba

agnieszka.sarota-wierzba@NaszeMontessori.pl

 

Jestem pedagogiem, absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacja. Ukończyłam również szereg szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, np. Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę; Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga oraz pracy
 z rodzicami - Rodzina dysfunkcyjna - interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu psychoedukacji, zajęć psychoruchowych, specjalistycznych, socjoterapeutycznych, arteterapeutycznych, edukacyjnych, plastycznych oraz poradnictwa pedagogicznego.

 

 

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...