MENU...
Facebook

Dyrekcja

Jowita Pawlak

dyrekcja@NaszeMontessori.pl 

 

Od 10 lat jestem dyplomowanym nauczycielem Montessori. Kwalifikacje Montessoriańskie Montessori Teacher Diploma uzyskałam w Irlandii. Tam przez dekadę pogłębiałam tajniki Pedagogiki Montessori jako czynny nauczyciel Montessori oraz jako wykładowca akademicki kształcący przyszłych nauczycieli Montessori. W Irlandii uzyskałam również inne kwalifikacje związane z systemem oświaty, między innymi Master Degree in Child, Family and Community Studies w Dublin Institute of Technology, School of Social Science and Law, Dublin oraz Advanced Certificate in Supervision in Childcare, Dorset College, Dublin.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako nauczyciel Montessori między innymi w Early Learning Creche and Montessori, Ratoath Road oraz w Montessori Teacher Kids inc., Ballyroan Road, Rathfarnham w Dublinie, prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pedagogiki Montessori wczesnoszkolnej umożliwiających otrzymanie dyplomu nauczyciela uprawniającego do pracy w placówkach oświatowych, jak również przeprowadzanie egzaminów końcowych dla przyszłych nauczycieli Montessori jako wykładowca i egzaminator Pedagogiki Montessori w Portobello Institute, Dominic Street w Dublinie oraz w Progressive College of Education, Dublin City Colleges. Pełniłam również funkcję doradcy do spraw przepisów oraz regulacji prawnych w Early Years Policy Advisor Crescent Hill Pre-school and Afterschool, Rathfranham w Dublinie. 

 

 


Marcin Jaroszek

dyrekcja@NaszeMontessori.pl

  
W Naszym Montessori pełnię funkcję dyrektora obu placówek od 1 czerwca 2017 r.  Z zawodu jestem językoznawcą stosowanym, z natury zadeklarowanym antysystemowcą. Od lat zafascynowany jestem teoriami edukacyjnymi wyśmiewanego w niektórych środowiskach amerykańskiego językoznawcy, Stephena Krashena. Być może stąd tak bliska jest mi pedagogika Montessori.

Od 20 lat zajmuję się kształceniem nauczycieli języków obcych, głównie przedszkoli i szkół podstawowych. W swoim dorobku naukowym mam kilkanaście artykułów z zakresu dydaktyki języka angielskiego. W maju 2009 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa broniąc rozprawę doktorską na temat rozwoju kompetencji dyskursu w nauczaniu języka angielskiego.

W przeszłości byłem między innymi z-cą Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koordynatorem ds. kształcenia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim oraz kierownikiem studiów zaocznych pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Angielskiej UJ oraz dyrektorem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego UJ ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. Byłem również dyrektorem Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. 

Prywatnie jestem ojcem Dominiki i Michała, którzy są wychowankami naszych placówek. Po godzinach zwiedzam Szkocję,  zajmuję się nagraniami lektorskimi i amatorsko-muzycznymi oraz słucham progresywnego rocka i nokturnalnego Chopina, tego ostatniego najchętniej w wykonaniu mojej małżonki.

 

KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...