Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Bądź z innej bajki

Bądź z innej bajki

Uczniowie klas IV-VII biorą udział w cyklu zajęć profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie, pn. „Bądź z innej bajki”. Kampania jest realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Góry Kultury. Poprzez uwspółcześnione nawiązania do powszechnie znanych baśni, wykonywanie plakatów, zadań w grupach, ćwiczeń pobudzających do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, uczniowie utrwalają zasady korzystania z sieci. Dowiadują się na temat przyczyn i konsekwencji niebezpiecznych zachowań, możliwości rozwiązania problemu z pomocą osób dorosłych: rodziców, nauczycieli. Zajęcia mają także na celu zwrócić uwagę na życzliwość, czujność i zainteresowanie zmianami w zachowaniu czy nastroju koleżanek i kolegów. Poruszane zagadnienia dotyczą zjawiska hejtu, lęku przed odcięciem od Internetu (FOMO), nawiązywania kontaktów on-line.