Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego

Dziś obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie klas I-III rozmawiali na temat wybranych przysłów zawierających nazwy zwierząt, metali i części ciała. Stali się także słowotwórcami, wymyślając zespołowo nazwy grzybów oraz nadając nowe nazwy przedmiotom codziennego użytku. W klasach starszych odbyły się debaty. Tezy, poddawane dyskusji dotyczyły języka. W klasie czwartej: Poprawianie czyichś błędów jest nietaktowne. W klasie piątej, szóstej i siódmej: Nie można oceniać człowieka na podstawie języka, jakim się posługuje. W klasie ósmej: Treść jest ważniejsza niż poprawność językowa. Uczniowie dyskutowali w dwóch grupach: Propozycja broniła tezy, Opozycja ją obalała. Każda debata została podsumowana i wyciągnięte z niej zostały wnioski.