Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Dzień zdrowia psychicznego

Dzień zdrowia psychicznego

W klasie szóstej w naszej szkole odbyły się warsztaty i pogadanka na temat zdrowia psychicznego prowadzone przez naszą psycholog szkolną.

Nasi uczniowie zaangażowali się nie tylko w tworzenie plakatu promującego zdrowie psychiczne, który jest dostępny dla wszystkich uczniów, ale również włączyli się w tworzenie dobrych zasad i praktyk.