Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Nasza Kadra

Agnieszka Koziana

dyrektor szkoły
religia

Agnieszka Sarota-Wierzba

wicedyrektor szkoły
plastyka, technika,
wychowawca klasy 4

Dominika
Bobkiewicz-Furtek

psycholog

Anna
Cyganik

świetlica, wychowanie do życia w rodzinie

Maria
Frodyma

logopeda, tyflopedagog

Remigiusz
Gogosz

historia, wiedza o społeczeństwie,
wychowawca Jesionów

Anna
Gumulak

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca Baobabów

Małgorzata
Janik

wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna
Kiszka

pracownia artystyczna

Tomasz
Koczański

geografia

Katarzyna Kowalówka

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca Jabłoni

Anna
Kukieła

informatyka

Elżbieta
Kuźniar

świetlica

Iwona
Łagosz

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca Baobabów
koordynator ds. Motessorii

Gabriela
Łasak

rytmika

Agata
Maćkowiak

język niemiecki

Monika
Miśtak

język polski, 
wychowawca Dębów

Ewa
Mueller

pedagog

Anna
Mycek

nauczyciel współorganizujący nauczanie

Monika
Płonka-Łazowska

przyroda, biologia, chemia
koordynator edukcji domowej

Katarzyna
Szczerba

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca Kasztanków

Dariusz
Szczypta

język angielski

Iwona
Szpor

edukacja wczesnoszkolna, 
wychowawca Jabłoni

Stanisław
Twardosz

fizyka

Anna
Wyrwa

matematyka
wychowawca Klonów

Kamil
Zakrzewski

język angielski

Joanna
Zaucha

muzyka

Józefa
Żuradzka

oligofrenopedagog,
nauczyciel współorganizujący nauczanie