Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Nasza Kadra

Agnieszka Sarota-Wierzba

dyrektor
plastyka, technika

Izabela
Adamczyk-Pagano

pedagog

Dominika
Bobkiewicz

psycholog

Anna
Cyganik

świetlica, WDŻ

Stanisław
Ćwiok

edukacja dla bezpieczeństwa

Maria
Frodyma

logopeda, tyflopedagog

Remigiusz
Gogosz

historia, wiedza o społeczeństwie

Anna
Gumulak

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata
Janik

wychowanie fizyczne

Joanna
Kiszka

pracownia artystyczna

Brygida
Klimas

muzyka

Katarzyna Kowalówka

edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka
Koziana

edukacja wczesnoszkolna, religia

Marcin
Kuschill

geografia

Elżbieta
Kuźniar

świetlica, język angielski

Iwona
Łagosz

edukacja wczesnoszkolna

Monika
Miśtak

język polski

Anna
Mycek

nauczyciel współorganizujący nauczanie

Monika
Płonka-Łazowska

przyroda, biologia, chemia

Michalina
Przybył

język angielski, język niemiecki

Katarzyna
Szczerba

edukacja wczesnoszkolna

Iwona
Szpor

edukacja wczesnoszkolna

Stanisław
Twardosz

fizyka, informatyka

Anna
Wyrwa

matematyka

Kamil
Zakrzewski

język angielski

Józefa
Żuradzka

oligofrenopedagog,
nauczyciel współorganizujący nauczanie