Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Nasza Kadra

Anna Gumulak

edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Kowalówka

edukacja wczesnoszkolna

Iwona Szpor

edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Koziana

edukacja wczesnoszkolna, religia

Anna Cyganik

zajęcia świetlicowe, WDŻ

Stanisław Ćwiok

edukacja dla bezpieczeństwa

Remigiusz Gogosz

historia, WOS

Małgorzata Janik

wychowanie fizyczne

Joanna Kiszka

pracownia artystyczna

Brygida Klimas

muzyka

Marcin Kuschill

geografia

Elżbieta Kuźniar

zajęcia świetlicowe,
język angielski

Monika Miśtak

język polski

Anna Mycek

nauczyciel współorganizujący nauczanie

Łukasz Pawłucki

informatyka

Monika
Płonka-Łazowska

chemia, biologia, przyroda

Michalina Przybył

język angielski, 
język niemiecki

Agnieszka
Sarota-Wierzba

plastyka, technika

Katarzyna Szczerba

edukacja przedszkolna

Stanisław Twardosz

fizyka, informatyka

Anna Wyrwa

matematyka

Kamil Zakrzewski

język angielski

Józefa Żuradzka

nauczyciel współorganizujący nauczanie

Izabela
Adamczyk-Pagano

pedagog szkolny

Dominika Bobkiewicz

psycholog

Maria Frodyma

logopeda