Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Rekrutacja 2023/2024

Szkoła Podstawowa

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rity w Krakowie (Szkoła Montessori) prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §148, §149 i §150 Statutu Szkoły.

 1. Sekretariat przyjmuje zgłoszenia dzieci do klas 1-3 w terminie do 17 lutego 2023 r.
 2. Możliwe są zgłoszenia po terminie, jednak rekrutacja będzie możliwa tylko wtedy, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 3. Wymagane na tym etapie dokumenty:
  • wypełniony kwestionariusz (dostępny poniżej)
  •  opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.
 4. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych. Ich termin zostanie wkrótce opublikowany.
 5. Rozmowy wstępne z rodzicami są ustalane indywidualnie.

Obowiązują zapisy, których można dokonać wysyłając informację na adres mailowy sekretariatu.

Przedszkole

Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §17 i §29 Statutu Przedszkola.

 1. Sekretariat przyjmuje zgłoszenia dzieci poszczególnych roczników do 17 lutego 2023 r.
 2. Po tym terminie dokumenty mogą zostać przyjęte wyłącznie za zgodą Dyrektora Przedszkola.
 3. Wymagane na tym etapie dokumenty:
  • wypełniony kwestionariusz (dostępny poniżej)
  •  opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.
 4. Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są na początek marca 2023 r.
 5. Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona do 30 marca 2023 r.

Podstawowym kryterium przyjęcia do przedszkola jest zachowanie odpowiednich proporcji wiekowych w oddziale ze względu na jego montessoriański charakter kształcenia.