Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Rekrutacja 2023/2024

Szkoła Podstawowa

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rity w Krakowie (Szkoła Montessori) prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §148, §149 i §150 Statutu Szkoły.

  1. Sekretariat przyjmuje zgłoszenia dzieci do klas 1-3 w terminie do 17 lutego 2023 r.
  2. Możliwe są zgłoszenia po terminie, jednak rekrutacja będzie możliwa tylko wtedy, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  3. Wymagane na tym etapie dokumenty:
    • wypełniony kwestionariusz (dostępny poniżej)
    •  opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.
  4. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych. Ich termin zostanie wkrótce opublikowany.
  5. Rozmowy wstępne z rodzicami są ustalane indywidualnie.

Obowiązują zapisy, których można dokonać wysyłając informację na adres mailowy sekretariatu.

Rekrutacja zakończona

Z rodzicami będziemy się kontaktować bezpośrednio w celu omówienia dalszych kroków.

Dziękujemy za zainteresowanie.