Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Rekrutacja 2024/2025

Szkoła Podstawowa

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rity w Krakowie (Szkoła Montessori) prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią §148, §149 i §150 Statutu Szkoły.

  1. Sekretariat przyjmuje zgłoszenia do 20 lutego 2024 r.
  2. Wymagane na tym etapie dokumenty:
    • wypełniony kwestionariusz (dostępny poniżej)
    • opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę.
  3. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych. Ich termin zostanie przekazany kandydatom.
  4. Rodzice zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.

Dokumenty można przesyłać drogą mailową lub składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.