Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Wolontariat

Czym jest SKW?


W naszej szkole od roku 2021/2022 działa Szkolne Koło Wolontariatu (SKW), do którego zapraszamy uczniów klas VI-VIII. Wolontariat, oprócz niesienia bezinteresownej pomocy, daje wiele korzyści samemu wolontariuszowi. Rozwija empatię, wrażliwość, a także kreatywność i przedsiębiorczość. Jest dobrym sposobem na aktywne spędzanie czasu. Pozwala zawierać nowe znajomości, oparte na wspólnych wartościach i celach, rozwija umiejętność współpracy i dobrej komunikacji. Pomaga młodym ludziom odkryć ich mocne strony oraz talenty, a także przygotować się lepiej do pracy zawodowej. Wolontariat wzmacnia poczucie własnej wartości, wnosi wiele radości i entuzjazmu do codziennego życia. Zaangażowanie społeczne poprzez wspólne działania rozwija odpowiedzialność i umiejętność planowania.

Naszym uczniom stwarzamy możliwość udziału w ciekawych akcjach na rzecz innych.
Warto dodać, że wolontariusze mogą uzyskać wpis na świadectwie ukończenia szkoły, co skutkuje dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do szkoły średniej. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie za wolontariat w naszej szkole jest 30 godzin zrealizowanych na przestrzeni roku lub więcej lat.


Współpracujemy z różnymi organizacjami i placówkami, m.in. Caritas, Stowarzyszeniem Latarnia, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej.
Uczniowie pomagają w organizacji zbiórek w szkole, przygotowują przedstawienia i materiały Montessori dla naszych przedszkolaków, włączają się w uroczystości szkolne, np. wykonując dekoracje.

Spotkania SKW odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb.
Zachęcamy do obejrzenia filmiku oraz prezentacji, które nasi uczniowie przygotowali w ramach projektu „Wolontariat-jak mięśnie-trzeba codziennie trenować!”. Tam zobaczą Państwo efekty naszych działań. Nasz filmik o wolontariacie zdobył nagrodę główną w konkursie podsumowującym projekt. W finale wzięło udział 19 szkół z 3 województw. Przyznano w sumie 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień. W naszej pracy dostrzeżono m.in. ilość przeprowadzonych akcji, a także kreatywność uczennic widoczną w przygotowanych materiałach i przedstawieniach. Rozwój inicjatywy i pomysłowości dziecka jest jednym z celów pedagogiki Montessori. Cieszymy się, że możemy być inspiracją dla innych. Chętnie skorzystamy też z doświadczenia wolontariuszy biorących udział w projekcie

 

Zapraszamy serdecznie do naszego Koła i dzielenia się dobrem! Mamy głowy pełne pomysłów.

 

Koordynatorka SKW:
Maria Frodyma

 

 

Uczniowie realizujący wolontariat poza naszą placówką powinni dostarczyć zaświadczenie.

Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc, krótki opis podejmowanych działań oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.

Zaświadczenie uczeń dostarcza do Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu lub składa w sekretariacie szkoły.